Moje vzdelanie

Stredoškolské štúdium:

Gymnázium Metodova, Bratislava (maturita slovenčina, ruština, angličtina a biológia s prospechom výborným)

Vysokoškolské štúdium:

September 1992 - január 1998 magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtina-portugalčina (odborný smer), diplomová práca (vypracovaná v portugalskom jazyku) z oblasti lexikológie na tému "Vplyv anglického jazyka na lexiku súčasnej portugalskej tlače" (portugalský jazyk - výborne, obhajoba diplomovej práce - výborne, portugalská a brazílska literatúra - veľmi dobre)

Štúdium v Portugalsku :

  1. Február - júl 1995 : študijný pobyt na Filozofickej fakulte Univerzite v Coimbre (vybrané prednášky a semináre 3. ročníka odboru portugalský jazyk a kultúra), štipendium TEMPUS.
  2. Október 1996 - júl 1997 : ročný kurz portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Lisabone, udelený Diploma superior de estudos portugueses (15 bodov z 20), štipendium Inštitútu Camões. Spolupráca s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Lisabone ako prekladateľka-tlmočníčka.
  3. Október 1998 - máj 2002 : mestrado zo všeobecnej lingvistiky na Univerzite v Coimbre (tzv. predbolonské magisterské štúdium), štipendium Inštitútu Camões a Nadácie Gulbenkian, dizertačná práca (vypracovaná v portugalskom jazyku) na tému "Syntaktické kategórie não" pod vedením Prof. Dr. Jorge Morais Barbosa, s hodnotením výborne (oponenti: Dra. Maria Joana Vieira dos Santos a Dra. Maria do Céu Brás da Fonseca)

Ďalšie jazykové znalosti:

Francúzština - C1/C2

Španielčina - B1

Taliančina - pasívne

Korzičtina- pasívne

Maďarčina - pasívne