Služby

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Jazykové konzultácie.

Preklady - špecializujem sa na právo (občianske, trestné, obchodné) a medicínu, ale mám skúsenosti aj s tématikou cestovného ruchu, gastronómie, potravinárstva, návodov na použitie, účtovníctva, manažmentu, kozmetiky a pod.

Umeleckému a audiovizuálnemu prekladu sa nevenujem. 

CENNÍK:

SK > PT / PT > SK : 0,06 € / slovo zdrojového textu, príp. 15 € / normostrana (1800 znakov) cieľového textu, zaokrúhľujem na desatiny

  • Prekladateľstvo je časovo náročné, kreatívne remeslo, ktoré si vyžaduje solídny všeobecný kultúrny rozhľad, poznatky o reáliách cudzích krajín, schopnosť efektívne vyhľadávať na internetových stránkach v danom odbore, ako aj v terminologických, výkladových a synonymických slovníkoch slovenčiny a cudzích jazykov.
  • Účtujem podľa počtu slov zdrojového, príp. cieľového textu (ak je zdrojový text needitovateľný, napr. jpg, pdf a pod.).

  • V prípade potreby  môžem preklad vypracovať pomocou CAT nástroja).

(Možné aj preklady z portugalčiny do francúzštiny a naopak a taktiež z angličtiny do francúzštiny a do portugalčiny, cena dohodou.)


Korektúry prekladov, vysokoškolských prác a pod.: 0,02 € / slovo (pravopis, morfológia, syntax a vecná revízia).

V prípade potreby štylistického doladenia dokumentu vo francúzskom jazyku zabezpečím korektúru rodeným hovoriacim s vysokoškolským vzdelaním.