Služby

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Jazykové konzultácie.

Preklady - právo (občianske, trestné, obchodné), cestovný ruch, gastronómia, potravinárstvo, marketing, návody na použitie, účtovníctvo, manažment, učebné osnovy, robotika, súkromná a obchodná korešpondencia, automobily, kozmetika.

Umeleckému a audiovizuálnemu prekladu sa nevenujem. 

CENNÍK:

SK > PT / PT > SK : 0,05 € / slovo zdrojového textu, príp. 12 € / normostrana (1800 znakov) cieľového textu, zaokrúhľujem na desatiny

SK > FR / FR > SK : 0,04 € / slovo

       ANG > SK : 0,03 € / slovo

  • Prekladanie je časovo náročná, kreatívna (a nie mechanická) práca, ktorá vyžaduje solídny všeobecný rozhľad o svete, poznatky o reáliách cudzích kultúr, schopnosť efektívne vyhľadávať na internetových stránkach v danom odbore, ako aj v terminologických, výkladových a synonymických slovníkoch slovenčiny a cudzích jazykov.
  • Účtujem podľa počtu slov zdrojového, príp. cieľového textu (ak je zdrojový text needitovateľný, napr. jpg, pdf a pod.).

  • V prípade potreby  môžem preklad vypracovať pomocou CAT nástroja (MetaTexis alebo Omega T).

(Možné aj preklady z portugalčiny do francúzštiny a naopak a taktiež z angličtiny do francúzštiny a do portugalčiny, cena dohodou.)


Korektúry prekladov, vysokoškolských prác a pod.: 0,02 € / slovo (pravopis, morfológia, syntax a vecná revízia).

V prípade potreby štylistického doladenia dokumentu vo francúzskom jazyku zabezpečím korektúru rodeným hovoriacim s vysokoškolským vzdelaním.