Moje služby

Špecializujem sa najmä na právo (občianske, trestné, pracovné, obchodné - pracovné zmluvy, obchodné zmluvy, ochrana osobných údajov, rozsudky, rozvodové konanie, výživné, vyšetrovacie príkazy...), obchod, medicínu a farmáciu, ale mám skúsenosti aj s cestovným ruchom, gastronómiou, potravinárstvom, účtovníctvom, manažmentom, životným prostredím, rôznymi návodmi na použitie, životopismi atď.

Tlmočeniu, umeleckému a audiovizuálnemu prekladu sa nevenujem. 

Mojimi pracovnými jazykmi sú okrem portugalčiny aj francúzština, angličtina a samozrejme čeština.

Koľko si za prácu vypýtam a prečo:

10 – 15 € za normostranu, v závislosti od požadovaného termínu (za pracovný deň vyhotovím maximálne 8 NS) a terminologickej náročnosti dokumentu (životopis je spravidla menej náročná záležitosť ako návod na obsluhu a údržbu paletizátora).

Pre Vašu informáciu, počet NS je počet znakov s medzerami deleno 1800. Počet znakov vo Worde nájdete, ak kliknete vľavo dole na počet slov.


  • Prekladateľstvo je časovo náročné a kreatívne remeslo, ktoré si okrem jazykových znalostí vyžaduje trpezlivosť, precíznosť, maximálnu koncentráciu, solídny všeobecný kultúrny prehľad, poznatky o reáliách a zvyklostiach cudzích krajín, schopnosť efektívne vyhľadávať na internetových stránkach informácie o konkrétnom odbore (prekladatelia tzv. malých jazykov musia väčšinou prekladať všetko a nie každý sa vyzná rovnako dobre v agronómii, robotike či klinických štúdiách) a samozrejme lexikografické zručnosti (práca s terminologickými, výkladovými a synonymickými slovníkmi slovenčiny a viacerých cudzích jazykov).
  • Účtujem podľa počtu slov zdrojového, príp. cieľového textu (ak je zdrojový text needitovateľný, napr. vo formáte jpg).

  • Nie som platiteľom DPH.
  • Faktúru Vám pošlem elektronicky spolu s prekladom.

Možné aj preklady z angličtiny/francúzštiny do portugalčiny.

Prekladám aj pre viaceré prekladateľské spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.

Môj profil na platforme prekladateľov na voľnej nohe nájdete tu: https://www.proz.com/profile/2509307

Prekladám tiež ako dobrovoľníčka pre neziskovú organizáciu Translators without Borders.