Služby

 


Živnosť založená v auguste 2017.

Doučovanie európskej portugalčiny 15 € / 60 min, max. 2 osoby.

Príprava na skúšky.

Jazykové konzultácie (mailom), rešerš.

Preklady - napr. cestovný ruch, gastronómia, potravinárstvo, marketing, účtovníctvo, manažment, učebné osnovy, abstrakty, súkromná korešpondencia, právo, poľnohospodárstvo, ekológia, história, lingvistika, automobily, ale zvážim každú objednávku.

Umeleckému prekladu sa nevenujem. 

CENY:

        SK > PT / PT > SK : 0,06 € / slovo

        SK > FR / FR > SK : 0,04 € / slovo

        ANG > SK : 0,03 € / slovo

  • Prekladanie textov je časovo náročná, kreatívna (a nie mechanická) práca, ktorá vyžaduje solídny všeobecný rozhľad o svete, poznatky o reáliách cudzích kultúr, schopnosť efektívne vyhľadávať na internetových stránkach v danom odbore, ako aj v terminologických, výkladových a synonymických slovníkoch slovenčiny a cudzích jazykov.
  • Účtujem podľa počtu slov cieľového textu (vyhotovený a graficky upravený preklad vo worde), a nie zdrojového.

  • CAT nástroje nepoužívam.

Dôležitá je kvalita prekladov, takže expresné preklady (do 24h) nevyhotovujem.

(Možné aj preklady z portugalčiny do francúzštiny a naopak, cena dohodou.)


Korektúry prekladov, vysokoškolských prác a pod. : 0,009 € / slovo (preklepy, pravopis, morfológia, syntax a vecná revízia - v prípade potreby štylistického doladenia cudzojazyčného textu je vždy lepšie obrátiť sa na rodeného hovoriaceho).