Služby

 


Živnosť založená v auguste 2017.

Doučovanie európskej portugalčiny 15 € / 60 min, max. 2 osoby.

Príprava na skúšky.

Jazykové konzultácie (mailom), rešerš.

Preklady - právo (občianske, trestné, obchodné), cestovný ruch, gastronómia, potravinárstvo, marketing, návody na použitie, účtovníctvo, manažment, učebné osnovy, robotika, súkromná a obchodná korešpondencia, automobily, kozmetika.

Umeleckému prekladu sa nevenujem. 

CENY:

        SK > PT / PT > SK : 0,05 € / slovo

        SK > FR / FR > SK : 0,04 € / slovo

        ANG > SK : 0,03 € / slovo

  • Prekladanie textov je časovo náročná, kreatívna (a nie mechanická) práca, ktorá vyžaduje solídny všeobecný rozhľad o svete, poznatky o reáliách cudzích kultúr, schopnosť efektívne vyhľadávať na internetových stránkach v danom odbore, ako aj v terminologických, výkladových a synonymických slovníkoch slovenčiny a cudzích jazykov.
  • Účtujem podľa počtu slov zdrojového, príp. cieľového textu (ak je zdrojový text needitovateľný, napr. jpg, pdf a pod.).

  • Ak je to potrebné, preklad môžem vypracovať pomocou CAT nástroja Metatexis.

(Možné aj preklady z portugalčiny do francúzštiny a naopak, cena dohodou.)


Korektúry prekladov, vysokoškolských prác a pod. : 0,02 € / slovo (pravopis, morfológia, syntax a vecná revízia).

V prípade potreby štylistického doladenia dokumentu vo francúzskom jazyku zabezečím korektúru vysokoškolsky vzdelaným rodeným hovoriacim.